नबिल बैंकको सात बर्ष अवधी तथा वार्षिक ८% ब्याजदर भएको ॠणपत्रमा माग पुरा नहुँदा सम्म अधिकतम श्रावण २४ गतेसम्म निष्काशन खुल्ला रहने सम्बन्धी सुचना

Source

Leave a Comment